Sjuksköterskors användning av Alternativ medicin

Sjuksköterskor ska arbeta med att förebygga ohälsa och främja hälsa.

I en holländsk/svensk studie har Mats Jong på MIUN (dvs kollega till mig) undersökt svenska sjuksköterskors användning av KAM(komplementär alternativ medicin). Tyvärr var det låg svarsfrekvens, endast 28% svarade. Många ssk använder KAM för eget bruk men få pratar med patienter om detta. Anledningar uppges vara kunskapsbrist, att de inte tyckte det var deras ansvar eller att det inte var aktuellt.

Bland de svarande uppgav 83 % att de själva använt minst en KAM-metod som egenvård. Vanligast var massage (60 %), kosttillskott (51 %) och kropps-själterapier (mind-body) som yoga, qigong och meditation (25 %).

Resultatet visade  att trots att 59 % ansåg att att hälso- och sjukvårdspersonal borde informera klienter om KAM, så uppgav nästan 70 procent att de själva sällan eller aldrig frågar patienter om KAM. Vanligaste områden för KAM var onkologi och palliativ vård.

Hm, intressant eller hur? Jag tänker att massage, yoga och annat borde kunna underlätta rehabilitering efter långvarig sjukdom. Som exempel finns många IVA-patienter som tappat mycket muskelmassa och som behöver långvarig rehabilitering för att komma åter till vardagligt liv!

Mats Jong, Veronica Lundqvist, Miek C Jong. A cross-sectional study on Swedish licensed nurses’ use, practice, perception and knowledge about complementary and alternative medicine. Scand J Caring Sci; 2015; 29; 642650 

 

 

Kommentera