Mina publikationer

Här nedan är mina vetenskapliga publikationer som doktor i Hälsovetenskap. På bilden är jag och andra där vi just promoverats antingen som doktor eller som hedersdoktor!

Här är en lista över mina vetenskapliga publikationer, för er som är intresserade! Kopiera och lägg in i google scholar – så hittar ni säkert hela artikeln!
Publikationer

Avhandling:
Häggström M (2012). Att organisera en trygg och sammanhållen vårdkedja mellan IVA och allmän vårdavdelning. Sundsvall: Kopieringen.

Publicerade artiklar:
Struggling with a Gap between Intensive Care Units and General Wards – a grounded theory study (Conference paper) Häggström,M: Asplund, K., & Kristiansen
Häggström, Marie, Asplund, Kenneth, & Kristiansen, Lisbeth. (2009). Struggle with a gap between intensive care units and general wards. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 4(3), 181-192. doi: doi:10.1080/17482620903072508
Länk; ”struggle with a gap”

Haggstrom, M., Asplund, K., & Kristiansen, L. (2012). To reduce technology prior discharge from intensive care – important but difficult? A grounded theory. Scand J Caring Sci. doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.01063.x

Häggstrom, M., Asplund, K., & Kristiansen, L. (2012). How can nurses facilitate patient’s transitions from intensive care? A grounded theory of nursing. Intensive Crit Care Nurs. doi: 10.1016/j.iccn.2012.01.002

Häggström, M., Asplund, K., & Kristiansen, L. (2014). Important quality aspects in the transfer process. International journal of health care quality assurance. 27, (2), 123-139.

Häggström, M., Bäckström, B. ”Organizing safe transitions from intensive care,” (2014). Nursing research and practice” .Nurs Res Pract, 175314. doi: 10.1155/2014/175314

Kristiansen, L., Häggström, M., Hallin, K., Andersson, I., & Bäckström, B. (2015). Svensk översättning, kvalitativ relevansvärdering och kvantitativ reliabilitetstestning av Lasater Clinical Judgment Rubric. Nordic Journal of Nursing Research, 0107408315578397.

Rising Holmström., M.Häggström,M., Kristiansen,L. (2015). Skolsköterskans rolltransformering till den nya hälsofrämjande positionen” Nordic Journal of Nursing Research

Hallin,K., Häggström,M. Bäckström,B.,Kristiansen,L (2015). Who are the students in the simulation room? Relationships between team achievements of clinical judgment and learning style preferences. Global Journal of Health Science; Vol. 8, No. 6; 2016

Submittade artiklar:
Hallin,K., Bäckström,B., Häggström,M., Kristiansen,L (submitted 2014). Nursing students’ team achievements of clinical judgment in high-fidelity patient simulation.

Häggström,M., Segevall,C., Hallin,K., Kristiansen,L., Bäckström,B., Nursing students’ experiences of their first time simulation. A qualitative study. (submitted 2015). Nordic Journal of Nursing Research.

Presentationer

• Poster presentation Karolinska Institutet konferens: Struggling with a gap 2009

• Oral presentation AN /IVA konferens: How to facilitate transitions?
• Poster AN /IVA konferens: Reducing technology prior discharge from ICU -important but difficult?

• Oral presentation Bergen, Norway Nordic Diabetes Conference; abstract for DIS(Diabetes in School)2015